Trondhjems Eskefabrikk © 2012

Trondhjems Eskefabrikk, Østre Rosten 78, 7075 Tiller

Telefon: 72882020 Telefax: 72886161  E-post :  info@eskefabrikken.com

Fokus Hygiene - Med de strenge hygienekrav som finnes i næringsmiddelindustrien, forsøker vi å ligge i forkant til de krav som før eller siden også vil komme til forskjellige kategorier av leverandører til næringsmiddelindustrien.

Et miljømål er å øke vår kompetanse i miljøarbeid hos ledelse og ansatte. Håndtering av avfall med hensyn til indre og ytre miljø står sentralt i den daglige driften ved Trondhjems Eskefabrikk AS, og vi arbeider kontinuerlig med å tilfredstille kravene til NS-ISO 14001. Alt avfall som vi produserer skal leveres for gjenvinning og avfallsmengden skal reduseres i forhold til produsert tonnasje.

Bedriftens kvalitetshåndboken som består av 2 deler:

Del A: Systemhåndbok

Del B: Operativhåndbok

 

Systemhåndboken er en kortfattet beskrivelse av bedriftens kvalitetssystem og er tenkt brukt som informasjon overfor kunder og andre.

Produksjonshallen har status som rene sone. Ansatte benytter eget arbeidsantrekk og sluses inn fra garderobe til produksjonshall. Det samme gjelder for besøkende. Det er iverksatt rutiner for hygiene og renhold for å ivareta krev til IK-MAT og BRC / HACCP.

Operativhåndboken brukes i det daglige arbeidet i bedriften. Inneholder prosedyrer, instrukser etc. Denne delen utleveres ikke eksternt dersom ikke helt spesielle forhold skulle tilsi det.

 

For å påvise overensstemmelse med spesifiserte krav, samt å vise at kvalitetssystemet virker effektivt, er det satt opp rutiner for registreringer. Rutinene klargjør ansvar for og hvordan registreringene skal identifiseres, samles inn, nummereres, arkiveres, disponeres og vedlikeholdes. Registreringer oppbevares den fastlagte oppbevaringstid og etter spesiell avtale kan kunder få tilgang til disse.

Trondhjems Eskefabrikk AS er medlem av Materialretur AS og rapporterer direkte til materialselskapene eller gjennom emballasjeleverandørene om vårt forbruk av emballasje til pakking av esker.

Kvalitet

Miljø

Hygiene

I perioden 1993-1996 bygde bedriften opp sitt eget kvalitetssystem i henhold til NS-EN ISO 9002 standarden. Dette system, som revideres kontinuerlig, sammen med en høyt motivert arbeidsstokk og en moderne maskinpark, gjør sitt til at alle våre kunder kan være trygge på at deres produkt blir produsert under strenge kvalitetskrav.

Kvalitetssystemet skal tilfredstille kravene i NS-EN ISO 9001:2000, NS-EN 14001, BRC / HACCP (British Retail Consortium) / (Hazard Analysis and Critical Control Point) - Teknisk standard og protokoll for bedrifter som leverer næringsmidler under detaljistens eget varemerke, forskrift om Internkontroll.

 

Med kvalitetssystemet ønsker vi å oppnå styrte forhold av de faktorer som påvirker kvaliteten på produkt og system. Det gjelder også helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette for i størst mulig grad å forebygge avvik, samt å ha rutiner for å hindre gjentak av avvik i de tilfeller hvor avvik skulle oppstå. På denne måten vil bedriften være inne i en kontinuerlig forbedringsprosess.

 

For at kvalitetssystemet skal virke etter intensjonene, som er forankret hos ledelsen, forventes det at alle medarbeidere etterlever de oppsatte rutiner og instrukser i det daglige arbeidet.

Kvalitet og miljø

Trondhjems Eskefabrikk AS, Østre Rosten 78, 7075 Tiller - Telefon: 72882020

Vi tar miljømessig og sosialt ansvar ved at vår bedrift er FSC sertifisert, og kan med dette levere FSC sertifisert emballasje. Les mer om FSC her.

FSC™ sertifisering

 
X

Passord:

Feil passord.