Trondhjems Eskefabrikk © 2012

Trondhjems Eskefabrikk, Østre Rosten 78, 7075 Tiller

Telefon: 72882020 Telefax: 72886161  E-post :  info@eskefabrikken.com

Historie

I disse dager er det 78 år siden den første emballasje fra Trondhjems Eskefabrikk så dagens lys. Firmaets grunnlegger, Thorvald Olsen, var som så mange andre sterkt berørt av 30 åras depresjonstid. Etter at ledelsen i Trondheim Sporvogner bestemte  seg for å  redusere bemanningen på trikkene i Trondheim, var det ikke noe annet å gjøre for Thorvald Olsen enn å se seg om etter annet arbeid. Hva var da mere «naturlig» enn å starte med mappeproduksjon hjemme på kjøkkenbenken.  

 

Maskiner var det ikke mulig å investere i, så man fikk ta til takke med de hjelpemidler man fant på kjøkkenet, så som saks og kniver. Man kom fort i gang med produksjon av mapper til forskjellige formål, og firmaets første registrerte navn bar også preg av dette.

 

Først tidlig på 80 tallet ble firmanavnet endret fra Trondhjems Eske og Mappefabrikk til Trondhjems Eskefabrikk AS. Etter at firmaets grunnlegger gikk bort i 1960, ble ledelsen overtatt av 2. generasjon, Henry Olsen og hans kone Ellen Brekke Olsen. Med felles innsats og hardt arbeid både dag og natt dannet de grunnlaget for bedriften slik den framstår i dag. Første arbeidsøkt var som regel fra 06.00 fram til middag kl 17.00. Etter middag og kanskje en hvil, dro som regel Henry tilbake til fabrikken mens Ellen tok seg av regnskap og andre administrative oppgaver på sitt hjemmekontor.

 

Etter hvert ble det i større grad fokusert på investeringer i moderne maskiner, og først på 70-tallet ble både ny trykkpresse og ny helautomatisk stansemaskin installert. Limemaskin var allerede på plass på midten av 60  tallet. Nye, egne fabrikklokaler ble bygget i 1987. Bygningsmassen har etter 1987 vært utvidet i 4 byggetrinn. Siste byggetrinn ble ferdigstilt sommeren 2003. Både 2. og 3. generasjon har de siste 20 år ført en meget aktiv investeringspolitikk i moderne teknologi for emballasjeframstilling. Denne kontinuerlige og målbevisste investeringspolitikk har uten tvil gjort sitt til at Trondhjems Eskefabrikk as i dag framstår  som en av Skandinavias mest moderne eskefabrikker.

 

Bedriften er i dag heleiet av brødrene Lars og Tore Brekke Olsen

 
X

Passord:

Feil passord.